Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak mluvíme o národnostech

Studenti popíší své představy o jednotlivých národnostech prostřednictvím jednoduchých výroků a na základě toho diskutují o předsudcích, stereotypech, o všeobecnosti některých sdělení a důsledky jejich používaní v životě.

Cílová skupina: žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a studenti středních škol

Cíl: Studenti rozeznají rozdíl mezi předsudky, stereotypy a reálními fakty

Čas: 20 min

Velikost skupiny: 16 a více studentů

Pomůcky: psací potřeby, tabule nebo flipchart, lístky papíru, kartičky s národností

Popis činnosti:

  1. Předem zvolte, kterými národnostmi se bude zabývat (napr. Češi, Slováci, Romové, Židé, Němci, Vietnamci, Ukrajinci, Poláci atd. podle toho, jestli je potřeba se ve třídě věnovat nějakému specifickému problému – (Palestinci, Arabi, Číňané, Iráčané, Turci, Maročané, Senegalci, Argentinci..., Italové, Rusi). Připravte si kartičky se jménem národnosti.
  2. Třídu rozdělte do stejně velkých skupin, nejlépe po čtyřech studentech. Každá skupina dostane kartičku s jednou národností a každý student čistý lístek papíru.
  3. Studenti se ve skupině zamyslí, co o dané národnosti vědí a pak každý napíše na lístek jeden výrok, který danou národnost vystihuje. Ve výroku nesmí použít jméno národnosti, jenom výrok. (napr. „Zajímá je fotbal a hokej“ je správně. „Čechy zajímá fotbal a hokej.“ je nesprávně.). V případě, že někdo danou národnost nezná, napíše to, co slyšel v televizi nebo četl v novinách.
  4. Všechny lístky vyberte a promíchejte. Na tabuli napište jména národností. Každý student si vylosuje jeden výrok (výrok by se neměl vrátit k autorovi) a podle svého uvážení přilepí lístek na tabuli pod jméno národnosti, o niž se domnívá, že ji vylosovaný výrok charakterizuje.
  5. Diskutujte se studenty o tom, proč se počty přirazených lístků pod jednotlivými národnostmi mohou lišit od počtu lidí ve skupinkách. Postupně čtěte výroky k jednotlivým národnostem a ptejte se studentů, proč ten který výrok použili, napsali a přiradili, o jaké národnosti původně pojednával, pokud se důvody u autora výroku a toho, kdo ho přiradil liší, proč tomu tak je. U jednotlivých lístků se zamyslete, kam bychom je mohli ještě přiradit, o jakých jiných národnostech lze takové výroky říci.
  6. V závěrečné diskusi nastolte téma, jak nás při posuzování jiných národností ovlivňuje osobní zkušenost (jinak na národnost nahlížím, mám-li v jejích řadách kamaráda nebo naopak, mám-li s nimi negativní zkušenost) a regionální kontext (napr. česká vesnice je pro Němce totéž co španělská vesnice pro Čechy, šikmé oči mají pro Evropany Asiaté, pro Vietnamce Číňané).  Závěrem shrňte, jaký je rozdíl mezi předsudky, stereotypy a reálními fakty.

 

Komentář:

Předsudky a stereotypy jsou přirozené. Často je používáme pro zjednodušení vyjádření o složité sociální realitě. Zjednodušení však nese i rizika.

Předsudky pramení často jen z jedné nebo či několika osobních zkušeností a ve skutečnost se nedají vztáhnout k celé populaci hodnocené skupiny.

Stereotypy často vycházejí z reálních vlastností, které se v dané skupině objevují častěji a jsou zřetelné. Často však tyto charakteristiky vztahujeme na všechny konkrétní jedince ve skupině. Každý člen skupiny se však od obecných rysů může velice odlišovat.

 

Postřehy a komentáře: Aktivitu můžete aplikovat ve vztahu k náboženským skupinám, sexuálním menšinám, zdravotně postiženým, ale i u tématu šikany nebo jiných problémů, které se můžou na škole objevit.

 

Více:

Národnosti Asi-milovaní – /clanky/asi-narodnosti-v-cr

www.czechkid.cz – národnosti

www.czechkid.cz – definice

 

Zdroj: Seminář Partners Czech, 2004, lektor: Marek Mičenka, upraveno