Jdi na obsah Jdi na menu
 


Občanské sdružení ASI-milovaní tvoří skupina lidí, která se vytvořila kolem projektu Asi-milovaní? a sdružuje ty, co se na projektu podíleli a lidi, kterým se líbí naše myšlenky a cíle. A co nás tedy zajímá kromě projektu Asi-milovaní? V našich stanovách jsme to vyjádřili následovně:

Mezi naše cíle patří:

  • podpora alternativních vzdělávacích aktivit českých škol
  • podpora sociálně a kulturně znevýhodněných lidí a skupin obyvatel
  • příprava vlastních vzdělávacích a volno-časových programů
  • příprava a realizace výzkumných projektů
  • rozvoj klíčových kompetencí
  • předávání historických zkušeností mezi generacemi
  • setkávání lidí různých generací, původu a postavení a vzájemné odevzdávání zkušeností
  • integrace menšinových skupin
  • publikace výsledků činnosti

Na vás je, aby jste posoudili, jak se nám daří tyto cíle naplňovat.

 

 

Předsedkyně:

PhDr. Jana Skácelová

Obrazek

 

 


nar. 1965

 pracuje na katedře občanské výchovy PdF Masarykovy Univerzity v Brně, vystudovala filozofii a ekonomii, momentálně je na MD.  Realizovala projekt  Židovský památník Černovice.

 

Místopředsadkyně:

Ing.arch. Dana Gabaľová

Obrazek

 

 

nar. 1966

věnuje se jako manager neziskovým projektům, pracovala v Židovském muzeu v Praze ve Vzdělávacím a kulturním centru, vystudovala architekturu na Technické univerzitě v Bratislavě, odbor urbanismus.

 

Pracovní skupina:

Mgr. Lenka Mrázová

Obrazek

 

 

nar. 1977

vystudovala historii, muzeologii a sociální pedagogiku na FF MU, pracovala v Romském muzeu v Brně, vyučuje muzejní pedagogiku na katedře muzeologie na FF MU v Brně, momentálně je na MD.

 

Mgr. Jiří Kocourek

Obrazek

 


nar. 1977

sociolog a vietnamista, studoval na FF UK a na Národní univerzitě v Hanoji, mediátor vedoucí výzkumných a projektových týmů v oblastech: aplikovaný sociologický výzkum, mediace, poradenství v oblasti společenských věd a zpracování dat, lektorská činnost,

 

Zdena Gabaľová

Obrazek

 

 

 

nar. 1988

studentka FSV UK, obory teritoriální studia a  soudobé dějiny

 

Mgr. Zuzana Tlášková

Obrazek

 

nar. 1977

 pracuje pro Židovské muzeum v Praze a pro PIS jako lektor a průvodce, vystudovala judaismus, teologii a psychosociální vědy HTF UK a ve svých vědeckých pracích se zabývá dějinami Židů v 18., 19. a ve druhé polovině 20. století.