Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Asi-milovaní?

Výstava, semináře a workshopy

 

1. VýstavaObrazek

Představuje osobní příběhy v širším historickém kontextu. Věnuje se mladým lidem devíti národností, žijícím v České republice. Jejich osobní příběh je součástí širšího celku. Studentům umožňuje nahlédnout do života menšiny očima jejich vrstevníka. Historii, která se váže na pobyt lidí této národnosti v českých zemích, popisuje vždy druhý výstavní panel. Tento tvoří s osobním příběhem pár. Celá výstava dává obraz o situaci nejviditelnějších národnostních skupin žijícím u nás.

 

2. Interkulturní seminář a workshop pro studenty

ObrazekAsi-milovaní? nabízejí dva vzdělávací projekty, určeny jak studentům a žákům, tak učitelům základních a středních škol. Jejich cílem je preventivně působit proti rasismu a xenofobii. Vychází z úspěšné putovní výstavy, která představuje několik mladých obyvatel ČR různých národností. Semináře a workshopy pracují s výstavou a dvěma publikacemi, které ji doplňují. Za pomoci poznávání lidí různých kultur probouzejí zájem studentů a veřejnosti o aktivní řešení problémů interetnického soužití. Účastníci seminářů se učí pracovat s předsudky a poznávat různost hodnot jednotlivců i skupin. V případě, že se semináře účastní příslušníci národnostních menšin využíváme jejich zkušeností pro podporu cílů projektu. Zejména u studentů projekt povzbuzuje občanskou odvahu a zodpovědnost a prohlubuje respekt k principům tolerance.

 

Příklady aktivit

ObrazekSeznámeni s důležitými událostmi a historickými souvislostmi soužití různých národností na území dnešní ČR.

Práce s předsudky. Účastníci na základě společných aktivit vnímají pocity příslušníka minority nebo cizince, vystaveného působení představ a hodnot většinové společnosti.

Hodnoty v životě jednotlivce a skupiny. Aktivity na téma představ, připisovaných příslušníkům určitých skupin, etnik apod.

Komunikační modely, řešení konfliktu. Aktivity směřující k dosahování stejného cíle úmyslně různě zadanými cestami, na základě této aktivity si studenti uvědomí podmíněnost závěru úvodními kulturními, sociálními a osobními předpoklady.

Jak provázet. Metodika práce se skupinou návštěvníků výstavy, která je užitečným odborným výcvikem, a navíc pracuje s dynamikou skupiny a růzností jejích členů.

 

Proč si myslíme, že je to důležité

Potřeba prohlubovat respekt k jinakosti se plně ukázala v době po roce 1989, kdy se země otevřela cizincům. Zároveň s tím vyplul na povrch nedostatek povědomí a tím i respektu vůči menšinám, žijícím zde po dlouhá léta. V době prohlubující se individualizace ale už nejde pouze o příslušníky minoritních skupin v etnickém nebo náboženském smyslu, ale vůbec o schopnost vzájemného respektu mezi sociálními a zájmovými skupinami. Považujeme to za důležité tím spíš, že empatie a respekt obohacují i jejich nositele, neboť stále platí Kollárovo „svobodu zná vážiti každou sám svobody kdo hoden. Kdo do pout jímá otroky, sám je otrok“.

Obrazek

 

Projekt Asi-milovaní? vznikl ve spolupráci s Domem Anny Frankové v Amsterdamu

 

ObrazekProjekt byl finančně podpořen MATRA programem Nizozemského velvyslanectví, grantem MŠMT a firmami Sudop Brno a Geotest.