Jdi na obsah Jdi na menu
 


Startovací čára

5. 6. 2009

Startovací čára

Cílová skupina: žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a studenti středních škol

Cíl: Studenti si uvědomí, že každý z nás má jiné zázemí a jiné výchozí sociální a kulturní podmínky, a proto musí někdo i při srovnatelných schopnostech vynaložit více námahy, aby dosáhl stejných výsledků. Umí vysvětlit proč.

Čas: 15 min

Velikost skupiny: libovolná

Pomůcky: dostatečný prostor k tomu, aby mohli studenti na začátku aktivity stát v jedné radě a pohybovat se vpřed do vzdálenosti cca ř metrů; lístečky s popisem „rodiny“, seznam otázek

Popis činnosti:

 1. Jednotliví studenti si vylosují lístečky, které popisují jejich fiktivní rodinu (viz. příloha). Někteří budou mít lísteček s nápisem „Odpovídej podle tvé skutečné rodiny.“
 2. Celá skupina se postaví do jedné řady. Toto je startovací čára, kde by lidé začínali v životě, kdyby se narodili všichni do stejných podmínek. Jejich cíl – ekonomická nezávislost, dobré bydlení, dobré zaměstnání, prosperující firma, cestování – je vzdálená na druhém konci místnosti (školy, parku atd)
 3. Vedoucí klade studentům otázky ze seznamu.
 4. Při kladné odpovědi udělá každý student malý krok vpřed. Pokud je odpověď záporná zůstane stát na místě.
 5. Na konci seznamu bude každý na jiném místě. Toto je jeho startovací bod k dosažení cíle.
 6. Diskutujte ve skupině o vlivu znalosti jazyka, kulturních projevů, vzdělání rodičů, podpoře v rodině na možnosti, které má jednotlivec. Jakou námahu musí vynaložit, pokud jsou jeho ambice jiné než ambice jeho rodiny. Jaký vliv má vzdělání rodičů na úspěchy dětí ve škole. Je možné překonat rodinné předurčení? Jak dlouho to trvá?

Rady a doporučení: Aktivita musí být pojata citlivě zvláště ve sociálně smíšených třídách. Na druhé straně může pomoci pochopit znevýhodnění některých žáků a skutečnost proč se musí více snažit než jiní, aby dosáhli stejných výsledků nebo proč některým věcem nerozumí.

Stejným způsobem můžete při vhodně volených otázkách postupovat, pokud chcete popsat startovací podmínky u uměleckých nebo podnikatelských ambicích svých studentů.

 

Otázky:

-         Mluví tvoji rodiče česky?

-         Chodil jsi do české mateřské školy?

-         Četli Ti rodiče české pohádky?

-         Uměl si dobře česky než jsi šel do školy?

-         Umějí tvoji prarodiče číst a psát?

-         Mají tvoji prarodiče maturitu?

-         Umějí tvoji rodiče číst a psát?

-         Mají tvoji rodiče maturitu?

-         Mají tvoji rodiče vysokou školu?

-         Mluví tví rodiče plynně jedním světovým jazykem?

-         Přejí si tví rodiče, abys šel dál studovat?

 

Zdroj: seminář Facing hstory, 2001, lektor: Božena Fílová, upraveno

 


Rodiny:

 

 1. Prarodiče žijí v cizině, s rodinou jste se přistěhovali když Ti bylo 6 let. Prarodiče nemluví česky a rodiče jen špatně. Rodiče i prarodiče mají středoškolské vzdělání a mají průměrný příjem. Chtějí aby jsi vystudoval vysokou školu.

 

 1. Prarodiče se přistěhovali do ČR před mnoha lety, ale česky stále mluví špatně, neumí číst a psát. Rodiče se tady narodili a řeč svých rodičů Tě nenaučili. Oba jsou vyučení, ale už dlouho si nemohou nevědí najít práci.

 

 1. Přistěhovali jste se do ČR, když Ti bylo 9 let. Do té doby jsi žil v Anglii, v Polsku a ve Španělsku. Tvoji rodiče jsou oba vysokoškolsky vzdělaní a otec pracuje ve významné firmě. Máma je v domácnosti a pořádá charitativní akce. Rodiče česky neumí, doma mluvíte anglicky. Máte soukromé doučování češtiny.

 

 1. Vaše rodina žije v Česku již několik generací, ale doma mluvíte stále jazykem prarodičů. Do školky jsi nechodil. Otec dokončil šest, máma osm tříd základní školy. Otec pracuje na stavbě, máma je nezaměstnaná. Nikdy jste nebyli v zahraničí.

 

 1. Přišli jste do ČR s rodiči když Ti bylo 8 let. Jeden rok si chodil do školy ve své krajině, kde ale výuka probíhala úplně jinak než v Čechách. Rodiče jsou oba vysokoškolsky vzdělaní, ale tady našel zaměstnání jenom otec. Dnes již rozumí česky, ale mluví špatně.

 

 1. Tvoji prarodiče neumí česky a číst a psát se nikdy nenaučili. Tvoji rodiče chodili do speciální školy a pak šli dělat do továrny. Knihy doma nemáte. Do mateřské školy si nechodil, starala se o Tebe babička.